ISO 27001 / NEN 7510 Penetratietest

Bevorder uw beveiliging volgens de vereisten van ISO 27001 / NEN 7510

Penetratietesten zijn cruciaal voor organisaties die ernaar streven om te voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van informatiebeveiliging, zoals vastgesteld in ISO/IEC 27001, en de vrijwel identieke variant NEN 7510 voor de zorg. Zo vereist Annex 12.6.1 van ISO 27001 en NEN 7510 dat technische beveiligingskwetsbaarheden vroegtijdig worden herkend en dat passende maatregelen worden genomen om deze te verhelpen.

Een ISO 27001 of NEN 7510 penetratietest kan helpen bij het voldoen aan deze eisen door ondersteuning en advies te bieden bij het ontwikkelen, beoordelen en voortdurend verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). Bovendien kan een ISO 27001 of NEN 7510 certificering aantonen dat uw beveiligingsprocessen in goede orde zijn, waarmee u meer vertrouwen schept onder uw klanten en partners.

Hoe ondersteunt een penetratietest compliance met ISO 27001 en NEN 7510?

Er zijn een aantal punten in uw ISMS-implementatie waarop penetratietesten een belangrijke bijdrage levert:

  • Als onderdeel van het risicobeoordelingsproces – het blootleggen van kwetsbaarheden in IP-adressen, toepassingen en systemen, om deze vervolgens te koppelen aan bekende bedreigingen.
  • Als onderdeel van het risicobehandelingsplan – ervoor zorgen dat de aanwezige beveiligingsmaatregelen adequaat werken volgens de vastgestelde vereisten van de ISO 27001 / NEN 7510 normen.
  • Als onderdeel van het voortdurende verbeteringsproces – ervoor zorgen dat de maatregelen naar behoren blijven werken, waardoor risico’s en bedreigingen continu worden herkend en aangepakt.

De benadering van Penetratietest.io

  1. We werken met u samen om de omvang, doelomgeving en gewenste resultaten van de penetratietest te bepalen.
  2. We verzamelen gegevens over de te verkennen omgeving aan de hand van openbaar beschikbare informatie (OSINT).
  3. We scannen op de meest recente en actuele kwetsbaarheden door middel van diverse geavanceerde scanmethoden.
  4. Onze penetratietesters gebruiken de vastgestelde risico’s om toegang te krijgen tot uw doelsystemen- en gegevens.
  5. U ontvangt gedetailleerde rapportage waarin we de ontdekte kwetsbaarheden toelichten, met uitvoerbare adviezen.

Uniek aan Penetratietest.io:

  • We verhelpen de vastgestelde risico’s voor u, waarmee we het implementeren van de aanbevelingen uit handen nemen.
  • Na het toepassen van de adviezen voeren we een ”hertest” uit, zodat u zeker weet dat alle kwetsbaarheden zijn verholpen.

Hoe kunnen wij u helpen?